NATUR & RESOURCER

Hvordan vi bruger naturen

balance & resilienS

Jeg træner dig i at forbinde dig med naturen; din egen natur og Moder Natur. Ved at udføre konkrete øvelser og anvende specifikke egenskaber, som jeg underviser dig i, lærer jeg dig, hvordan du får din kognitive hjerne til at blive stille, og hvordan du balancerer din mentale energi. 

Kurserne er generelt rigtig gode til sensitive mennesker og anbefales også til folk med angst, mild depression, stress og udbrændthed. Kurserne er ikke terapi, men de bidrager til personlig udvikling og kan bruges som et redskab til balance og opbygning af resiliens. 

Vi bringer naturlige ressourcer i spil ved at bringe læringsprocessen ud i naturen. Meditation og åndedrætsteknikker, som hjælper dig til at forbinde effektivt med naturen, trænes udendørs.

 

Vi træner også buejægerbevægelser for at bruge kroppen som genvej til at fokusere opmærksomheden og reducere den støj, som ofte kommer indefra os selv. Vi træner disse buejægerteknikker i virkeligheden (med eller uden bue).  

Der er en blanding af individuelle og gruppebaserede øvelser, alle sammen designet til at udforske dig selv personligt, spirituelt og fysisk.  

Kurserne afholdes på Helstrup Skovfogedgård og kan tilrettelægges specifikt for kommunale eller private virksomhedskunder.  

mere info​

​"NATURLIG RESSOURCE" til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Kurserne er målrettet virksomheder og kommuner, som måtte ønske at reducere og forebygge forekomsten af angst, stress, udbrændthed og depression hos deres medarbejdere eller borgere. Det er for organisationer, som proaktivt søger at styrke deres medarbejderes eller borgeres resiliens og følelse af mestring i livet.  

Private virksomheder kan etablere en åben og fortløbende gruppe. Målet er her dobbelt: 

1) Præventivt (praksis til identifikation af personale i risikozonen samt forebyggende indsats) og; 2) Re-balancerende (støttefunktion til medarbejdere på vej tilbage fra sygemelding eller nyligt tilbagevendt fra sygemelding).  

Hvis du er langtidssygemeldt eller i proces ved dit lokale jobcenter / kommune kan du kontakte dem for at undersøge, om de har en åben gruppe, som du kan deltage i.   

Jeg har et samarbejde med Danmarks Jægerforbund omkring outdoor forløbet "Naturlig Ressource" for Syddjurs Kommune. Se mere på naturligressource.dk. 

Nyhedsbrev​

​Audacious Pro Illuminating Midshipman

​​CVR: 31514177