LEDERUDVIKLING

I Danmark

IN-HOUSE LEDERUDVIKLING - PROGRAM FOR VIRKSOMHEDER

Skræddersyet program lavet i samarbejde med virksomheden. Kortere eller længere varighed alt afhængigt af relevans og ønsket dybde i forløbet. Begrebet Åndrig Ledelse introduceres og lederne anvender det i deres daglige virke. Ledernes konkrete cases og problemstillinger udgør basis for træning i gruppen og de modtager individuel supervision.  

LEDERUDVIKLING I NATUREN - PROGRAM FOR VIRKSOMHEDER

Skræddersyet program lavet i samarbejde med virksomheden. Forløb af længere varighed idet træning af naturelementerne udgør en signifikant del af udviklingsprogrammet. Deltagerne vil opnå dybdegående forståelse af og kendskab til Åndrig Ledelse gennem solid træning af deres Ranger Soul i naturen. Målet med programmet er at øge bevidstheden om ledernes indre autoritet og støtte dem i at definere deres unikke vej i ledelse. Deltagerne vil parallelt med udviklingsprogrammet arbejde med individuelle og arbejdsrelevante projekter for derved at tilsikre en læringoverføring af erkendt viden til konkret anvendelige kompetencer som leder.  Deltagerne opbygger et godt netværk og modtager individuel supervision. Forløbet afsluttes med en individuel vurdering og certificering.  

ÅNDRIG LEDELSE I NATUREN - GRUNDKURSUS

3 dages kursus på Helstrup Skovfogedgård, hvor begrebet Åndrig Ledelse introduceres og deltagerne træner deres Ranger Soul i naturen. Målet er at øge deltagernes bevidsthed om, hvad deres indre autoritet er, og støtte dem i at finde præcis deres unikke vej som leder. Forløbet afsluttes med deltagercertifikat (ved 100% fremmøde).

LEDERTEAMETS WING WOMAN - RÅDGIVNING

Aletha deltager i lederteamets møder på virksomhedens adresse eller lederteamet afholder deres møde / strategidag på Helstrup Skovfogedgård. Det overordnede mål er at hæve bevidsthedsniveauet i teamet og bibringe lederteamet nye perspektiver. Temaer eller problematikker afklares på forudgående møde med øverste leder. Der kan suppleres med personlighedsprofilering af lederne og teamprofiler eller relevante indslag. 

INDIVIDUELLE UDVIKLINGSSAMTALER

Vi tager udgangspunkt i din professionelle rolle og egne ledelsesmæssige udviklingsønsker. I processen tager vi også fat i de personlige temaer og problematikker, som vi måtte støde på i forløbet, hvis en håndtering af disse bringer os hurtigere eller tættere på dig som leder. At finde din indre autoritet som leder og din vej i ledelse er omdrejningspunktet for udviklingssamtalerne.  

FORFRISKENDE FOREDRAG

Få et pust af natur og Åndrig Ledelse ind i virksomheden. Dyb tåen i en 1.5-2 times session, hvor Aletha forklarer grundelementerne bag filosofien om Åndrig Ledelse, mens hun relaterer det til den konkrete virksomhed eller publikum på en dialogbaseret måde.​

logo-white_4

kontakt os

​Mobil: ​+45 60 4949 80

E-mail: info@rangersoul.com

www.rangersoul.com

Nyhedsbrev​

​mere info?

​​CVR: 31514177